Ege Yayınları tüm kitaplarda eBook PDF ve diğer formatlarda

Faculty member. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan İçindekiler / Contents Okan, Emre – Cenker Atila / Önsöz Faculty member. Dr. Yılmaz, Candeğer / Foça-Arkeoloji ve Faculty member. Dr. Ömer Özyiğit Faculty member. Dr. Ömer Özyiğit, F...

Yazılarla Fotoğraf(1978-190) Gauguin'in bir resmi geçmişti elime, "Nereden geliyoruz, Neyiz, Nereye gidiyoruz. " Yanıtını gece yıldızlarda arardım. Sanat heyecanı consummate vardı. Sümer ziguratlarından birinde rahip veya Rön...

A Mudbrick City Wal at Hatusa  ....

Yazılarla Fotoğraf(1978-190) Gauguin'in bir resmi geçmişti elime, "Nereden geliyoruz, Neyiz, Nereye gidiyoruz." Yanıtını gece yıldızlarda arardım. Sanat heyecanı hep vardı. Sümer ziguratlarından birinde rahip veya Rönesans at...

Greco-Roman Cities of Aegean Turkey Filing a gap in available literature, Profesor Henry Mathews brings alive the ancient cities of Aegean Turkey. He pasionately explores history from the Bronze Age to the Byzantine era while...

Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan İçindekiler / Contents Okan, Emre – Cenker Atila / Önsöz Prof. Dr. Yılmaz, Candeğer / Foça-Arkeoloji ve Prof. Dr. Ömer Özyiğit Prof. Dr. Ömer Özyiğit, Prof. Dr. Güngör Varinlioğlu / Yayın Dize...

Patara 5.1 Patara Terakotaları Helenistik Ve Erken Roma Dönemleri (Ciltli)-Gül Işın Patara kazılarında açığa çıkarılan ve sayısal olarak giderek çoğalan terakota figürleri içeren bu çalışmanın temeli, 195 yılında Prof. Hava İ...

Uruk Yayılım Kuramları MÖ 4. binyılın başlangıcında Uruk adı verilen erken bir Mezopotamya Kültürü ortaya çıkar ve kısa sürede Kuzey Mezopotamya’ya yayılıp yerleşimler kurmaya başlar. Bu yayılım dünyanın bilinen en erken kolo...

Uruk Yayılım Kuramları MÖ 4. binyılın başlangıcında Uruk adı verilen erken bir Mezopotamya Kültürü ortaya çıkar ve kısa sürede Kuzey Mezopotamya’ya yayılıp yerleşimler kurmaya başlar. Bu yayılım dünyanın bilinen en erken kolo...

Sevgi Dili Konuşan Çocuklar - Ayşegül Turan Okuyacağınız bu kitap Sevgi Dili Konuşan Çocuklar kitabımın geliştirilmiş ve güncelenmiş yeni bir baskısıdır. Detaylı olarak iletişim, dil ve konuşma gelişimini ve bu sürecin bozulm...

Tapınaktan Kiliseye. Kilikya'da Putperestlikten Hıristiyanlığa Geçişte Dini Yerleşmelerin Dönüşümü Kilikya bölgesine Antik Çağda yoğun şekilde yerleşilmiştir. MS 4. yüzyılda Hıristiyanlık baskın din haline gelince bölge büyü...

Gods Carved in Stone The Hitite Rock Sanctuary of Yazılıkaya Yazılıkaya kaya tapınağı Türkiye’nin en önemli Son Tunç Çağı kült merkezlerinden biridir. Doksandan fazla tanrı, tanrıça, fabl yaratığı ve hayvanların betimlendiği...

Greco-Roman Cities of Aegean Turkey Filing a gap in available literature, Profesor Henry Mathews brings alive the ancient cities of Aegean Turkey. He pasionately explores history from the Bronze Age to the Byzantine era while...

Yazılarla Fotoğraf(1978-190)-Mehmet Bayhan Gauguin'in bir resmi geçmişti elime, "Nereden geliyoruz, Neyiz, Nereye gidiyoruz. " Yanıtını gece yıldızlarda arardım. Sanat heyecanı hep vardı. Sümer ziguratlarından birinde rahip v...

Patara 5. 1 Patara Terakotaları Helenistik Ve Erken Roma Dönemleri (Ciltli)-Gül Işın Patara kazılarında açığa çıkarılan ve sayısal olarak giderek çoğalan terakota figürleri içeren bu çalışmanın temeli, 195 yılında Prof. Hava ...

Patara 5. 1 Patara Terakotaları Helenistik Ve Erken Roma Dönemleri (Ciltli) Patara kazılarında açığa çıkarılan ve sayısal olarak giderek çoğalan terakota figürleri içeren bu çalışmanın temeli, 195 yılında Prof. Hava İşkan'ın,...

Osmanlı Macaristan'ında Kentler, Kaleler - Burcu Özgüven Macar toprakları 150 yıla yakın bir dönem boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun en batı ucunda yer aldı. Burada çeşitli toplulukların kaynaştığı kentler ve askeri yoları k...

Ege Yayınları tüm kitapları PDF olarak ücretsiz eBook

Ege Yayınları