Ötüken Neşriyat Şiir Kitapları PDF e kitap ve diğer formatlarda kitaplar

Ötüken Neşriyat Şiir Kitapları

Beng ü Bâde, Fuzûlî’nin 4 beyitlik bir kısa mesnevisi. Mesne¬vi sözünden umumiyetle Mevlâna’nın eseri akla gelmekle beraber esasen mesnevi, doğu edebiyat mecrâsının nazım türlerinden gasper. Fuzûlî’nin Beng’i (Esrar) ve Bâde’...

Ötüken Neşriyat Şiir Kitapları eBook'u PDF olarak ücretsiz kitaplar

Ötüken Neşriyat Şiir Kitapları